Salems centrum kan flyttas

Säbytorgsvägen i framtiden. Salems centrum blir betydligt mer stadslikt än i dag.
Säbytorgsvägen i framtiden. Salems centrum blir betydligt mer stadslikt än i dag.
Bovieran/Liljewalls förslag innehåller ett kulturhus. Ute till höger i bilden kan du se detta.
Bovieran/Liljewalls förslag innehåller ett kulturhus. Ute till höger i bilden kan du se detta.
Flytta Salems centrum - och riv det gamla.
Det var ett av förslagen när kommunen presenterade nya förslag för centrum, bostäder och parkeringar.
Nya centrumägaren vill bygga ett centrum i flera huskroppar som binds samman av inglasade gångbroar.

På måndagen presenterade Salems kommun de förslag för ombyggnationen i Salems centrum som de funnit intressanta. I de flesta förslagen ligger Salems centrum kvar på sin nuvarande plats, men den nya ägaren Elisby fastigheter har lämnat ett förslag som gör en rockad i ordets rätta bemärkelse.

– Det här är största byggprojektet i Salem sedan Salemstaden, sade kommunalrådet Lennart Kalderén på presskonferensen.

Centrumägaren vill bygga ett nytt centrum på platsen där bollplanen ligger i dag. När nya centrum är färdigt och affärer flyttat in rivs gamla centrum som invigdes 1968 och ger plats för bostäder. Fördelarna med det här förslaget som kommunens arbetsgrupp beskriver som ”betydande” är att det då skulle bli plats för 600 nya bostäder, men också fler parkeringsplatser och ett större centrum. Centrum blir i deras vision på 7 500 – 8 000 kvadratmeter mot dagens 5 500 kvadratmeter. Salems centrum blir oavsett inriktning betydligt mer stadslikt än i dag.

– Med befolkningsökningen ser vi utrymme för 50 procent mer handel i Salems centrum. Om centrum flyttas kan befintliga hyresgäster växa i den omfattning de vill. Det gäller både Ica och Systembolaget. Men det är också lättare för nya hyresgäster att komma in, säger Magnus Löfgren på Elisby Fastigheter.

Se också: Salem fick 10 000 nya innevånare på nio år – centrum invigdes 1968

Han fortsätter:

– Det är lättare att skapa ett välkomnande centrum med det här förslaget, säger Magnus Löfgren.

Bovieran-Liljewalls förslag innehåller ett kulturhus. (Ute till höger i kanten av bilden.)

Bovieran-Liljewalls förslag innehåller ett kulturhus. (Ute till höger i kanten av bilden.)

Men arbetsgruppen påpekar också att förslaget är ett stort avsteg från inriktningen som kommunen hade då begärde in förslag från byggbolag och arkitekter. Med nuvarande läge begränsas möjligheten att bygga ut centrum mer. Trots att kommunen öppnat för att låta bygga ett höghus i sänkan har det talats om 250-400 nya bostäder med den ursprungliga inriktningen.

Företaget Junior Living har ett koncept med ungdomsbostäder. Salems kommun vill gärna att de är med och bidrar med en rejäl andel ungdomsbostäder. Salems kommun vill se varierad bebyggelse. Både vad gäller storlek och boendeform på husen, alltså att det finns både hyresrätter och bostadsrätter i området.

– All forskning tyder på att varierad bebyggelse är det mest hållbara över tid, säger konsulten Alarik von Hofsten som ska hjälpa kommunen och vara en länk mellan kommunen och företagen som vill bygga.

Kommunen vill också att flera företag är med och utvecklar centrum och bostadsbebyggelsen. På så sätt minskas riskerna för att planerna blir stillastående än om kommunen är beroende av ett företag.

I januari är det tänkt att vara medborgardialog kring Salems centrum. Då får allmänheten lämna in synpunkter. I februari är det tänkt att politikerna ska fatta beslut om vilken inriktning planerna ska ta.

– Vi politiker väntar med att ta ställning, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

Löper allt på utan problem eller överklaganden kan ett nytt centrum med bostäder finnas på plats år 2020. Dock inte särskilt troligt med tanke på projektets omfattning.

– Flyttas centrum får du lägga på två år på detta, säger Alarik von Hofsten.

Salemstaden byggs

Efter drygt 40 år blir Salems centrum en stor byggarbetsplats igen. FOTO: Salems hembygdsförenings arkiv

Senare vill kommunen börja titta på byggnationer i områden i närheten av centrum. I de områdena kan det bli plats för ytterligare hundratals bostäder. Ett av de utpekade områdena ligger intill Säbytorgsvägen, nedanför Säbytorgsvägen.

– Vi vill gärna förhandla in både sim- och sporthall och nytt bibliotek i det området, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

Läs också: Oklart om det blir någon utbyggnation av Tumba centrum

Läs också: Så gör Rönninge Deli för att få framgång på en liten ort

Läs också: Hallunda centrums nya ägare vill renovera och lyfta centrum

Salems centrum

Salems centrum som det ser ut i dag.