Min lokala hjälte

Salems kommun låter bygga nytt centrum

Salems centrum
Nya centrum ska byggas i sänkan vid fotbollsplanen.
Salems centrum i framtiden. Så här kan det komma att se ut.
Salems centrum i framtiden. Så här kan det komma att se ut.
Allt pekar mot att Salems kommun låter bygga ett helt nytt centrum
Styrgruppen är enig om att det är det bästa för kommunen.

På måndag ska kommunstyrelsen i Salems kommun klubba beslutet att satsa mot ett helt nytt centrum i sänkan mellan dagens centrum och Skyttorpskolan. Det är centrumägaren och andra aktörer på bostadsmarknaden  som kommer att bygga och äga fastigheterna. Salems kommun ska sälja byggrätter till dem.

Enligt styrgruppen är en flytt av centrum bäst för att det:

  • Ger bäst möjligheter att uveckla centrum långsiktigt.
  • Ger flest bostäder.
  • Ger bäst ekonomisk utdelning till kommunen.

Elisby Fastigheters stadslika vision av hus vid Säbytorgsvägen i framtiden.

Elisby Fastigheters stadslika vision av hus vid Säbytorgsvägen i framtiden.

Läs också: Salems centrum kan flyttas


Av 100 synpunker som kommit in till kommunen så har cirka 75 procent varit mest positiva till att bygga ett nytt centrum på ny plats , jämfört med att bygga om det gamla centrumet från 1968.

Läs också: Låtskrivare från Salem fick sin andra Billboard-etta.