Salems kommun i nytt vägbråk med staten

Trafikverket vill inte att vägen fram till begravningsplatsen ska vara under statligt ansvar. Kommunen protesterar än en gång.

Tidigare protester från Salems kommun har gällt liknande förslag för vägen fram till Salems golfklubb vid Högantorp och vägen som går till Vellinge där Hemvärnet håller till.

-Trafikverket försöker vältra över sin urgamla skyldighet att äga och underhålla vägar på landsbygden på andra, utan att lämna över pengar. Motiveringen är att Salems kyrka och begravningsplats inte längre är en allmän inrättning, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) i ett uttalande på kommunens hemsida.