ANNONS

Salems kommun ville inte hyra bostad för flyktingar

Kommunen vill inte hyra på grund av en tvist.
Kommunen vill inte hyra på grund av en tvist.
En Rönningebo som erbjudit sig hyra ut när Salems kommun gått ut och sökt bostäder för flyktingmottagandet får nej. Trots att kommunens behov av bostäder är mycket stort.
ANNONS

Personen i fråga är inte dömd för något våldsbrott.

– Det är på grund av en marklovstvist, säger Rönningebon.

Tvisten har pågått i flera år och kommer att avgöras i domstol. Salems kommun avböjer erbjudandet att hyra av Rönningebon.

– Kommunen har rätt att hyra av vilka de vill, säger förvaltningschefen Anders Öttenius.

Förvaltningschefen menar att Rönningebon riskerar att använda sig av uthyrningen mot kommunen.

– Vi ser en fara i att det vinklas. ”Se nu hade jag rätt för nu hyr kommunen av mig.” För den här personen är inte det här olika frågor.

Att det riskerar att se ut som en negativ särbehandling håller dock Öttenius med om.

– Men jag ser det som att vi avvaktar tills tvisten är avgjord, säger han.

I slutet av förra veckan hade kommunen ännu bara tecknat ett avtal.

ANNONS

– Kommunen har hittills tecknat ett hyresavtal med en privatperson, och det avser avskiljningsbar del av radhus. Vidare pågår diskussioner och förhandlingar med ytterligare fyra privatpersoner, där vi ännu inte nått fram till tecknade hyresavtal. Dessa bostäder bostäder är allt ifrån Attefallshus, del av villa till hel lägenhet, sade Anders Öttenius.