Salems kommunchef får fallskärm

Salems kommun och Mats Carlsson går skilda vägar.
Salems kommun och Mats Carlsson går skilda vägar.
Mats Carlsson i samband med att han presenterades som ny kommundirektör hösten 2008. Carlsson var då 54 år och hade jobbat som förvaltningschef i Österåker.
Mats Carlsson i samband med att han presenterades som ny kommundirektör hösten 2008. Carlsson var då 54 år och hade jobbat som förvaltningschef i Österåker.
Salems kommundirektör Mats Carlsson ska sluta.

Han tar med sig en fallskärm på 2,4 miljoner kronor.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) handlar avgången inte om att kommundirektören misskött sig på något sätt.

– Nej, absolut inte. Vi tackar honom för goda insatser i sju år.

Men att det inte varit samsyn i allt på slutet står klart.

– Vi har tyckt lika i de flesta frågor, men i några frågor har vi tyckt olika på slutet, säger Lennart Kalderén (M).

kommunalrådet fortsätter.

– Vi har i kommunstyrelsens arbetsutskott fortlöpande diskuterat vilka nya tag kommunen behöver ta de kommande åren. Detta gäller bland annat samordningen mellan kommunens olika förvaltningar och hur budgetprocessen går till.

Kommundirektören Mats Carlsson får med sig ett avgångsvederlag på 2,4 miljoner kronor. Summan motsvarar hans månadslön på 88 300 kronor i två år och utöver det månadslönen under uppsägningstiden på tre månader.

– Det här följer hans anställningsavtal.

Mats Carlsson arbetar fram till slutet av januari för att slutföra ett antal pågående uppdrag. Även han säger att avgången handlade om framtiden.

– Vi hade en diskussion om framtiden som resulterade i en överenskommelse som båda parter är nöjda med, säger Carlsson.

Han passar på att hylla sina medarbetare på kommunen.

– Tillsammans har vi under åren åstadkommit goda resultat, bra måluppfyllelse och fått mycket positiva omdömen i de medborgarundersökningar som genomförts under den här tiden. Det arbetet kommer fortsätta men för min del är det dags att tacka för mig.

Kommunen kommer att tillsätta en tillförordnad direktör efter att Carlsson slutar den sista januari.

– Sedan hoppas vi ha en permanent kommundirektör på plats vid halvårsskiftet, säger kommunalrådet Lennart Kalderén.