Sällsynt liv föds ur askan efter skogsbranden

Thomas Strid vid ett övergött kärr.
Thomas Strid vid ett övergött kärr.
Kommunen har gillrat fällor för att inventera de nya arterna.
Kommunen har gillrat fällor för att inventera de nya arterna.
Skogen är full av nya aspar som letar sig upp ur jorden.
Skogen är full av nya aspar som letar sig upp ur jorden.
Guldstekel. En art som kommer till området och utnyttjar områdets varma mikroklimat.
Guldstekel. En art som kommer till området och utnyttjar områdets varma mikroklimat.
Bronspraktbagge. En helt brandberoende skalbaggsart
Bronspraktbagge. En helt brandberoende skalbaggsart
Rödbrun blombagge.
Rödbrun blombagge.
Varken människor eller hus kom till skada under den enorma brand som rasade i Huddinges skogar under sommaren. Faktum är att nya arter, som inte synts till på hundra år nu åter tar plats i skog och mark – tack vare branden.
– Skogen startar om på nytt igen, säger Huddinges kommunekolog.

Branddoften dröjer sig försiktigt kvar i Gladökvarnsjöns naturreservat och för närmast tankarna till en korvgrillning runt en lägereld. Men de svarta trädstammarna som både står och ligger på marken skvallrar desto tydligare om den massiva skogsbrand som rasade här för bara några veckor sedan. Larmet kom den 13:e juli.

– Först fick jag ett sms, sedan slog jag på riksradion och där pratade de om en skogsbrand stor som 20 fotbollsplaner i Huddinge kommun, så då fattade jag att det här är något alldeles särskilt, säger Thomas Strid, kommunekolog i Huddinge.

Branden tog tre dagar att släcka, men redan dagen efter att den startat tog Thomas dit en expert som inventerat arter efter skogsbränder på många platser i Europa. Han kunde redan då säga att den här platsen kunde blir riktigt spännande ur artsynpunkt, och mycket riktigt:

– När vi gick här några dagar senare började han plötsligt ropa, Thomas jag har hittat en grön praktbagge! Jaha, tänkte jag, men det var andra gången i hans liv som han såg en sådan, och han har liksom sprungit runt vid varenda ställe där det brunnit i hela norra Europa, säger Thomas Strid.

Han berättar att bränder är en naturlig del av skogens livscykel och att det därför finns vissa arter, både inom djur- och växtriket som behöver elden för att kunna existera.

– Det finns vissa flugor som faktiskt parar sig under pågående brand i elden och röken, det är väl ganska läckert, säger den entusiastiske ekologen.

Bronspraktbaggen, fotad av Thomas Strid i Huddinge.

Bronspraktbaggen är en helt brandberoende skalbaggsart som söker sig till elden med hjälp av värmesensorer på benen. Både den och vallrovfruga, guldstekel, rödbrun blombagge och brun vedbock är exempel på sällsynta arter som Thomas Strid hittat och dokumenterat här i Huddinge de senaste veckorna. I handen visar han några pyttesmå, brandgula svampar som tränger upp i kluster ur den sotiga jorden.

– De här har inte synts till på kanske hundra år. De har funnits här hela tiden, men syns först nu. Om ett par år försvinner de igen och så kan det dröja över hundra år tills vi ser dem igen. Det finns några blommor som kan dyka upp och som jag hoppas att få se.

Plötsligt får Thomas syn på en fjäril, som han inte sett förut. Det är en barrskogsnunna, som också har kommit hit på grund av branden.

Vi passerar ett litet kärr, lika grönt som kryptonit. Övergödning är en annan, mindre positiv följd av bränder, men att det lyckligtvis inte drabbat något större vattendrag den här gången. Ovanför kärret svävar ett flertal trollsländor som kommit hit för att festa på alla insekter som flockats av värmen efter branden.

Även om bränderna ingår i det naturliga ekosystemet, är det inte alla arter som tar det lika bra. Lövträd och granar brukar inte klara sig, och vissa djur trivs inte alls där det har brunnit. Tallarna står däremot pall, mycket tack vare sina höga grenar. Genom att borra i en tall kan man till och med avgöra hur ofta det har brunnit i en skog, berättar Thomas.

– De arter som inte trivs just här där det har brunnit har gott om plats att vara på ändå. Nu står vi här  bara fem veckor senare och kan se jättemånga nya aspar på väg här. Kommer vi tillbaks hit om några år är det fullt av unga lövträd här, så skogen startar om på nytt igen och det är lite fantastiskt att vi får uppleva det här, säger Thomas Strid.

En del granar och lövträd står fortfarande upp här i brandområdet, men kan ändå vara döda. Thomas Strid avråder därför från att gå där en blåsig dag, eftersom de döda träden kan falla.