Sällsynt fjäril blir inte fler

stockholm En av de mest sällsynta dagfjärilarna är asknätfjärilen. Framtiden för den är osäker, enligt länsstyrelsen som sedan 2005 årligen har inventerat beståndet. Vid inventeringen 2012 noterades 282 larvkolonier på ett urval platser i länet, vilket var ungefär lika många som året innan.

– Trenden är ändå oroande. Samma områden hade som mest 1 200 larvkolonier år 2008, säger Mats Gothnier, samordnare.