Sällsynt med män på förskolorna

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har Lokaltidningen Mitt i tittat på jämlikheten i Danderyds kommun.

På förskolorna är fortfarande kvinnorna i majoritet bland personalen. Monica Nilvang är förskolechef på de tre kommunala förskolorna Vitsippan, Rosenvägen och Skogsgläntan som har en sammanlagd personalstyrka på cirka 50 personer. Av dem är sex män, fyra av dem är barnskötare och två kockar.

– Vi har killar som vikarier emellanåt. När de är här brukar vi fråga om de har kompisar som kan tänka sig att jobba här, säger Monica Nilvang som tycker det är jättesvårt att få tag i manlig personal.

Enligt Danderyds kommun är fyra procent män av dem som är anställda i barngrupp i kommunala förskolor i Danderyds kommun. Alla de anställda männen är barnskötare. Tjugo procent av kockarna på förskolorna är män, eller närmare bestämt 3 av 15 stycken.

I Danderyd har det bara funnits ett kvinnligt kommunalråd, Siv Sahlström (C). Just nu finns det två manliga, Olle Reichenberg (M) och Bengt Sylvan (FP). I tolv kommunala nämnder innehas ordförandeposterna av nio män och tre kvinnor.

– Om man ser till de vice ordförandena så är de ofta kvinnor, påpekar kommunalrådet Olle Reichenberg.

Och det stämmer. Åtta av de tolv vice ordförandena är kvinnor. För övrigt är det ungefär lika många män som kvinnor i alla nämnder sammanräknade.

Danderyds kommun är annars en kvinnodominerad organisation. Av 1 686 anställda är 76,5 procent kvinnor och 23,5 procent män

Vi har killar som vikarier emellanåt.