Salminen friad från åtalet om mutbrott

Sune Reinhold har dömts till villkorlig dom och kraftiga böter för mutbrott i samband med bygget av nationalarenan. Lars-Erik Salminen (M) friades helt.

I fredags förmiddag kom domen mot de sex åtalade i Arenahärvan, däribland förre stadsdirektören Sune Reinhold och kommunstyrelsens tidigare ordförande Lars-Erik Salminen (M) i Solna.

Bägge stod mot sitt nekande åtalade för mutbrott, och i Lars-Erik Salminens fall även grov bestickning, i samband med bygget av den nya nationalarenan.

En enig tingsrätt fällde Sune Reinhold för två fall av mutbrott. Enligt domstolen består det första mutbrottet i att han i juli 2007 i Båstad ”uppsåtligen begärt eller låtit sig utlovas otillbörlig belöning i from av ersättning” för arbete åt arenabolaget som ”han rätteligen skulle utföra i sin befattning som stadsdirektör”.

Det andra brottet består i att han ”i februari 2008 för sig själv eller för sitt konsultbolag vid ett tillfälle uppsåtligen begärt och mottagit 375 000 kronor i otillbörlig belöning i form av ersättning för arbete som han har utfört som stadsdirektör”.

Han stod även åtalad för arvoden han fått under 2008 och 2009, men de har inte bedömts som otillbörliga belöningar.

Sune Reinhold ska betala sammanlagt 105 000 kronor i dagsböter, och ska även tillsammans med sitt konsultbolag betala 375 000 kronor till staten. Dessutom får han betala 100 000 kronor av arvodet på cirka en halv miljon till sin advokat. Tingsrätten menar att brottets straffvärde är för lågt för att motivera ett fängelsestraff.

Till TT har Sune Reinholds advokat sagt att hans klient är besviken över domen och troligtvis kommer överklaga.

De övriga fem åtalade, bland annat Lars-Erik Salminen, frias helt. Tingsrätten menar att man inte kommit fram till att Salminen ”uppsåtligen har medverkat till att Sune Reinhold erbjudits eller utlovats otillbörlig belöning”.

– Jag har inga kommentarer om enskilda personer. Jag har inte hunnit gå igenom domen ännu. Men det är bra att ärendet fått en juridisk prövning, säger kommunstyrelsen ordförande Pehr Granfalk (M).

Lokaltidningen Mitt i har sökt Sune Reinhold, Lars-Erik Salminen och åklagare Alf Johansson.

Kommunstyrelsen tidigare ordförande friades av domstolen.