Tre katter i Danderyd smittade av salmonella

katter blir sjuka av fåglars spillning
Fåglars spillning tros ligga bakom smittspridningen.
Tre fall av salmonellasmittade katter har upptäckts i Danderyd. Totalt i Stockholms län har det rapporteras 136 fall i år. Det kan jämföras med 129 fall under hela 2017.

Katter i Danderyd har smittats av salmonella. Hittills i år har tre katter smittats enligt siffror från länsstyrelsen. Under sen- och vårvintern brukar det dyka upp flera fall av salmonella bland katter. I Stockholms län har hittills i år 136 salmonellasmittade katter upptäckts.

Det är ungefär hälften av alla fallen som har rapporterats i hela landet.

Kommunerna ska informera om spridningsrisker och vad man ska tänka på vid smitta. Det har Danderyds kommun redan har gjort.

– Vår roll är att ge hygienråd till kattägare och informera om spridningsrisken, säger Lotta Glans som är miljöchef på Danderyds kommun.

Smitta från fåglar

Det som verkar ligga bakom smittspridningen är att fåglar samlas kring fågelborden där de äter och bajsar. Salmonellasmittade fåglars spillning äts upp och sprider smittan vidare. Fågelborden är också populära jaktplatser för katter. På så vis får katterna i sig salmonellabakterierna och smittas av sjukdomen.

Förra året rapporterades det in totalt 129 fall av salmonella i Stockholms län. I år har det redan rapporterats in 136 fall. Vilket är betydligt fler än jämfört med samma period förra året enligt länsstyrelsen.

Så gör du om du tror att din katt blivit smittad

Om du misstänker att katten har fått salmonella bör du kontakta veterinär omedelbart. De symptom du ska vara uppmärksam på är, feber, aptitlöshet, kräkningar, diarré och nedsatt allmäntillstånd.

Även människor kan smittas av salmonella och har din katt smittats av sjukdomen bör du tänka på detta.

  • Tvätta händerna noga när du har hanterat den sjuka katten. Till exempel efter rengöring av kattlåda och andra föremål som kan ha blivit förorenade samt när du torkar upp eventuella kräkningar.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Var extra noga med all handhygien och tvätta händerna före matlagning och efter toalettbesök.

Rapporterade fall

Fall av salmonella i Stockholms läns kommuner hittills i år.

Källa: Länsstyrelsen