ANNONS

Politiker: Fisksätra kunde ha fått simhallen

Efter en överklagan var kommunen tvungen att lämna ut lokaliseringsanalysen
Efter en överklagan var kommunen tvungen att lämna ut lokaliseringsanalysen
Analysen visar hur många som har två kilometers gång- eller cykelväg till simhallarna
Analysen visar hur många som har två kilometers gång- eller cykelväg till simhallarna
När politikerna röstade om placeringen av nya simhallen hade de inte fått del av analysen
När politikerna röstade om placeringen av nya simhallen hade de inte fått del av analysen
Allianspolitiker tror att den nyligen offentliggjorda lokaliseringsanalysen hade kunnat få vågskålen att tippa över om politikerna känt till analysen och fått en majoritet att rösta för en simhall i Fisksätra.
Istället röstade en majoritet för Saltsjöbaden.
ANNONS

Saltsjöbaden kunde ha snuvats på en ny simhall.

Så kan man tolka de svar som Lokaltidningen Mitt i Nacka har fått i den enkät tidningen skickat ut till Nackapolitikerna.

Nyligen blev den så kallade lokaliseringsanalysen offentlig, analysen som visar hur många som skulle ha två kilometer eller mindre i gång- och cykelavstånd till respektive simhall, om en ny simhall placerades i Tippen, Fisksätra alternativt i Saltsjöbaden.

Gång- och cykelavstånd

Analysen visar att flest skulle ha det redovisade gång- och cykelavståndet om simhallen placerades i Tippen, därefter i Fisksätra. Minst antal skulle ha max två kilometer om simhallen placerades där Näckenbadet ligger i Saltsjöbaden i dag.

Vid omröstningen röstade politikerna för att bygga ny simhall där Näckenbadet ligger.

När politikerna tog beslutet hade politikerna inte fått del av lokaliseringsanalysen.

Mitt i skickade en fråga till Nackapolitikerna om lokaliseringsanalysen har fått dem att ändra uppfattning om placeringen av en ny simhall.

ANNONS

Mitt i skickade enkäten till samtliga 95 politiker i Nacka kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige består egentligen av 96 politiker men en plats är för närvarande vakant.

29 av de 95 politikerna svarade, alltså ungefär en tredjedel av Nackapolitikerna.

Så frågade Mitt i

Frågan som tidningen ställde var:

”Anser du att den nu utlämnade handlingen ändrar något i frågan om var en ny simhall ska placeras, i Saltsjöbaden eller i Fisksätra?”.

Av politikerna som svarat säger sig 15 vara för en ny simhall i Saltsjöbaden och 13 för en simhall i Fisksätra. En politiker säger sig inte vara insatt i frågan och har inte uttalat sig för något av alternativen.

Fakta

Locket på om lokaliseringsanalysen

Mats Widgren, Fisksätra, begärde ut simhallsanalysen men fick nej av kommunen.

Kommunens motivering var att simhallsanalysen var arbetsmaterial och aldrig hade använts i utredningen.

Mats Widgren, Fisksätra, överklagade och fick ut analysen

Efter överklagan till kammarrätten fick Mats Widgren rätt att få ut analysen.

Analysen visar att 13 838 personer skulle ha haft två kilometer eller mindre till simhallen om en ny simhall hade placerats i Tippens centrum.

13 294 personer skulle ha haft motsvarande avstånd om simhallen hade placerats i Fisksätra.

7 488 personer skulle ha haft två kilometer eller mindre om simhallen ersatte nuvarande Näckenbadet.

En politisk majoritet röstade för att Näckenbadet skulle ersättas med en ny simhall.

Av de som svarat säger sig ingen av politikerna ha ändrat uppfattning efter att lokaliseringsanalysen blivit offentlig. Däremot anser flera att argumenten för Fisksätra har stärkts.

– Det aktuella dokumentet bekräftar detta så därför är den intressant och borde ha kunnat rycka undan en av argumenten för dem som hävdade att Näckenplaceringen (Saltsjöbaden) är bättre, säger exempelvis Birgit Hansson (V).

Saknar betydelse

Andra tycker att analysen inte har någon betydelse, bland dem Cathrin Bergenstråhle (M). Cathrin Bergenstråhle säger bland annat att det som vägt över för Näckenbadet var istället yttranden från skolor och simklubben, tidsaspekten då bygglov kunde sökas direkt, liksom närhet till skolor ”där de flesta av barnen går”.

Några politiker svarar att analysen endast bekräftar det alla redan vet:

– Det är känt för var och en som vistas i Saltis eller Fiskis att Fisksätra är mer tätt bebyggt och således att det bor fler personer per ytenhet i Fisksätra än i Saltsjöbaden, säger exempelvis Ylva Sandström (M).

Tror på ett annat resultat

Två av allianspolitikerna som svarat tror dock att om lokaliseringsanalysen hade varit känd, hade resultatet vid politikernas omröstning om simhallen kunnat blivit ett annat.

En av dem är Jan-Eric Jansson (KD):

– Kd har hela tiden ansett att den skulle placeras i Fisksätra. Faktauppgiften hade kanske gett en annan majoritet till stöd för simhall i Fisksätra, säger Jan-Eric Jansson.

Även Stefan Saläng (L), tror att omröstningen hade slutat annorlunda om lokaliseringsanalysen legat på politikernas bord vid omröstningen. Saläng säger att befolkningsunderlaget var ett av hans skäl att rösta för Fisksätra:

– Det argumentet (befolkningsunderlaget) minns jag mycket tydligt avfärdades av Näcken-förespråkare mer som en åsikt än som ett faktum, säger Saläng.

Saläng konstaterar att den avgörande omröstningen slutade med röstsiffrorna 31–30.

Fakta

Här är fler av svaren i Mitt i:s enkät

Mitt i:s fråga: Anser du att den nu utlämnade handlingen ändrar något i frågan om var en ny simhall ska placeras, i Saltsjöbaden eller i Fisksätra?

S-politiker: Ja. Det anser jag. Att någon anser sig behöva undanhålla fakta som talar emot en ståndpunkt vittnar om en politisk kultur som har stora demokratiska brister.

M-politiker: Utlämnad handling påverkar ej var placering av simhall ska placeras.

M-politiker: Nej, det finns många aspekter som sammanvägts inför beslut om placering

MP-politiker: Den nu utlämnade handlingen stärker argumenten för att Fisksätra är mest lämplig plats för en ny simhall. Tyvärr påverkas den nuvarande politiska majoriteten mer av var de har ett starkt väljarunderlag än av sakskäl. 

MP-politiker: Att handlingarna inte lämnas ut är rent ut sagt pinsamt och det kan ifrågasättas om det är ett rent juridiskt eller politiskt färgat beslut som låg bakom att den inte utlämnades. Kommunen visste vilken stor fråga denna var/är och borde därmed, oavsett om det ansågs vara arbetsmaterial som inte behövts sparas eller ej, lämnat ut den.

M-politiker: Nej, då arbetsunderlaget inte visar på något revolutionerande så anser jag inte att något har förändrats.

M-politiker: Nej, det påverkar inte. Vi visste redan hur många som bor i Fisksätra och Saltsjöbaden. Det som påverkade lokaliseringen var att det går fler barn i skolorna i Saltsjöbaden och det är bra att ha en simundervisningen nära dem

C-politiker: Nej, för oss i Centerpartiet hade inte detta föranlett oss att inta någon annan ståndpunkt. Vi har hela tiden vetat hur många invånare som bor i respektive område. När vi hade frågan om simhallens lokalisering uppe på möten så kände vi till detta.

L-politiker: Den handling som du hänvisar till förändrar inte mitt ställningstagande. Den innehåller inga nyheter. Att det inom radien 200 – 400 m bor fler människor i Fisksätra är inte någon ny information. Och det var inte heller den faktorn som avgjorde mitt ställningstagande.

S-politiker: Eftersom vi socialdemokrater röstade för Fisksätraalternativet hade dokumentet i sak inte ändrat vårt ställningstagande, men debatten hade blivit mer saklig.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Nacka direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.