Saltismack kan bli kvar – kanske

Nacka kommun vill helst bygga bostäder på Statoils mackområde i Saltsjöbaden. Två andra alternativ är att macken blir kvar på området.
Nacka kommun vill helst bygga bostäder på Statoils mackområde i Saltsjöbaden. Två andra alternativ är att macken blir kvar på området.
Statoilmacken i Saltsjöbaden kan bli kvar.

Men helst vill kommunen bygga 150 bostäder på macktomten.

I förslaget för en utbyggnad av Saltsjöbadens centrum som presenteras under 2016 kan Statoils bensinmack i centrum komma att ligga kvar.

Det är ett av tre alternativ som tjänstemännen för fram.

Huvudalternativet är dock att marken bebyggs med 150 bostäder.

Men kommunen presenterar även två alternativ, där macken ligger kvar.

Ett alternativ är att bensinmacksområdet ser ut som i dag. Ett annat är att macken utökas med någon typ av närliggande verksamhet.

Att ha macken kvar på tomten innebär dock minskade intäkter för kommunen, påpekar tjänstemännen. Det innebär också ökade kostnader för att förstärka kringliggande bostäder. En bensinmack nära bostäder innebär enligt tjänstemännen att bostäder måste utformas på ett visst sätt för att klara den ökade risken.

Statoil som äger macken i Saltsjöbaden har erbjudits mark för en ny mack i Fisksätra, 1,4 kilometer bort.

Läs även här.