Saltsjöbadsleden en ”dödsfälla”

Här finns det risk för kollision, menar läsare.
Här finns det risk för kollision, menar läsare.
Sabine Hansen hör till dem som kan känna ”skräckkänsla” när hon kör på vägen.
Sabine Hansen hör till dem som kan känna ”skräckkänsla” när hon kör på vägen.
Saltsjöbadsleden byggdes om för att få ner farterna och ge cyklisterna en egen avgränsad väg.

Men flera klagomål har kommit in.

”Dödsfälleväg”, säger en bilist.

I januari 2014 dödskraschade en bilist på Saltsjöbadsleden. Sedan dess har den delvis fyrfiliga trafikleden mellan Värmdöleden och Saltsjöbaden, byggts om.

Mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, där vägen är tvåfilig, har leden kompletterats med en cykelväg på ena sidan, bakom ett kraftigt stålräcke.

Det har minskat vägbredden från 13 till åtta meter. Samtidigt har maxfarten sänkts på delsträckan, från 70 till 60 kilometer i timmen. Ombyggnaden har lett till synpunkter.

Trafikanter som har hört av sig till Nacka kommun, polisen eller Lokaltidningen Mitt i säger att det finns viss risk för att förledas att tro att vägen är tvåfilig åt vardera håll och att cykelvägen kan uppfattas som en väg för mötande trafik, vilket ökar risken för frontalkrockar. Annan kritik handlar om att vägräcket vid sidan av vägen minskat väjningsutrymmet.

– Man har byggt en farlig dödsfälleväg. Man kan inte väja undan om man får möte. Dessutom ligger bilarna ofta för nära varandra, säger en bilist till Mitt i.

Tobias Bladh är en annan som har reagerat. Han berättar att han var nära att frontalkrocka på vägen. Av någon anledning hade en mötande bilist kommit över på hans sida.

Tobias tutade och bromsade.

– Då upptäckte den mötande vad som höll på att hända och svängde in. Det är klart man blir lite skärrad när man får möte så där.

Tobias Bladh har varit i kontakt med kommunen och fått beskedet att mittlinjen ska målas om.

Något Mikael Ranhagen, chef vid trafikenheten, bekräftar. Det kommunen planerar att göra så fort vädret tillåter är att förbättra mittlinjen.

– Linjemarkeringar slits fort på vintern, säger Mikael Ranhagen.

Han berättar att kommunen har ”fått mycket synpunkter” på den ombyggda Saltsjöbadsleden.

Syftet med obyggnaden var att skapa en bra cykelväg, men också att förbättra trafiksäkerheten genom att få ner trafikhastigheterna.

Den anonyme bilisten tycker att leden ska byggas om:

– Gör om och gör rätt. Ta bort räcket. Se om det går att bredda vägen lite mer och bygg cykelbanan längre ut.

Tobias Bladh tycker att smärre justeringar räcker:

– Jag hade helst sett en heldragen linje och omkörningsförbud.

Men han har förståelse för att det inte blir så eftersom det är ”hyfsat god sikt” på sträckan.

Vare sig vägenheten i Nacka kommun eller polisen i Nacka har fått in rapporter om trafikolyckor på vägen sedan leden byggdes om.