Salutorget som skulle ge mer liv blev ett fiasko

Förra hösten invigdes­ Hugo Sabels torg som var tänkt som en handels­plats med närodlat.

Men det har blivit en besvikelse.

– Fyra torghandlare är självklart inte tillräckligt, säger Gunilla Ridström.

Lokaltidningen Mitt i var på plats när Hugo Sabels torg invigdes i slutet av september förra året.

Torget skulle inte bara bli den nya mötesplatsen, med plats för närodlat, utan även göra Väsbys centrala delar mer levande och attraktivt. Men torget har inte hamnat i Väsbybornas och andra förbi­passerandes blickfång.

Det har fått Gunilla Ridström som bor nära Hugo Sabels torg att reagera. Hon är inte nöjd med hur det har blivit.

– Det kanske inte är den fart på torget som jag och många med mig såg framför sig när vi nu äntligen skulle få ett torg centralt i Väsby, säger Gunilla Ridström.

Trots att kommunen ordnade med ny marksten med värmeslingor och ny belysning har torget haft få besökare.

– Bara fyra torghandlare har varit på plats. Det är självklart inte tillräckligt för att Väsbyborna ska söka sig till torget, säger Gunilla Ridström.

Gunilla Ridström tog kontakt med kommunen, som nu har ­anlitat henne för att nu se till att torget blir en handelsplats med närproducerade produkter, helst ekologiska, ungefär som bondens marknad.

– Det här ligger också i tiden och kan inspirera fler lokala producenter att starta lokala alternativ. Det ligger även i linje med kommunens satsningar som miljökommun, säger Gunilla ­Ridström, som också betonar vikten av torget som mötesplats.

Men frågan är vad Väsbyborna vill ha ut av platsen.

– Ska det vara öppet sju dagar i veckan eller bara några dagar och vad vill allmänheten handla där? säger hon och fortsätter:

– Hur kan man dra nytta av att integrera torget med Susebo­parken? frågar sig Gunilla Ridström som vill fånga upp önskemål.

Nils Odén, kommunens stadsträdgårdsmästare, delar Gunilla Ridströms inställning.

Han säger att torget har varit tänkt som Väsbybornas torg där man kan sälja närodlat, arrangera loppis eller annat som lockar Väsbyborna till torget.

Den 26 oktober mellan klockan 10 och 15 får Väsbyborna ett litet smakprov hur Hugo Sabels torg kan utvecklas.

Den dagen bjuder kommunen på gratis plats för dem som vill sälja sina varor på torget.