Min lokala hjälte

Samarbetar mot våldet

BRO Upplands-Bro kommun och polisen ska tillsammans jobba för att minska relationsvåldet i kommunen. De har nu tecknat en överenskommelse om avtalet.

Samverkansavtalet innebär att kommunen och polisen jobbar tillsammans för att minska relationsvåldet genom flera olika åtgärder.

Det handlar om förebyggande åtgärder, akuta och långsiktiga insatser när en anmälan om relationsvåld görs, hjälp och stöd till drabbade och slutligen åtgärder för gärningspersonen.