Samarbete ger billigare kulturskola

Nyheter Det ska det bli enklare för barn i Solna och Sundbyberg att gå i grannkommunens kulturskolor. Tidigare har varit dyrt för Solnabarn att lära sig spela instrument eller ta teaterlektioner i Sundbyberg och tvärtom.

När en Solnabo tar cellolektioner i Sundbyberg kan det kosta 3 100 kronor per termin medan en Sundbybergselev betalar 550 kronor för samma kurs. Dessutom har de som är skrivna i en kommun haft företräde om söktrycket till en kurs varit stort. Nu ska barn kunna söka och delta i grannkommunens kurser på lika villkor och till samma kostnader.

Solna och Sundbyberg ska införa detta på försök läsåret 2015-2016.

Det ska bli billigare att spela ett instrument i grannkommunen.