ANNONS

Samarbete krävs för att stoppa råttorna

ANNONS

Bostad Råttor är ett stort problem i länet. Anticimex klassade i förra veckan deras aktivitet som över det normala, vilket har varit fallet under stora delar av vintern.

Anticimex menar att ett samarbete­ mellan kommuner, företag och allmänhet krävs för att få bukt med råttorna­ vars framfart har ökat under de senaste fem åren. En långsiktig­ plan måste finnas för alltifrån hur avlopp anläggs till hur sophantering sköts, anser företaget.