Samarbete mellan religioner i Kista

Kista Hur kommunicerar man på ett bra sett mellan olika religioner? Det ska Kista folkhögskola försöka lära ut i höst i sin kurs ”Arvet efter paradiset” om så kallad ”värdebaserad interreligiös kommunikation”.

Kursen är, enligt skolan, till för både rabbiner, präster och imamer, men även andra som vill lära sig att kommunicera och samverka över religionsgränserna.