Samband mellan luftföroreningar och färre äggceller hos kvinnor

Luftföroreningar kan ge minskad fertilitet
En italiensk studie visar på ett samband mellan höga luftföroreningar och färre äggceller hos kvinnor.
Luftföroreningar kan ha ett samband med minskad fertilitet hos kvinnor enligt en ny studie som har undersökt 1 300 kvinnor i italienska Modena.
Ingen ort i Sverige har lika höga nivåer som Modena, men Sollentuna har likartade nivåer av kvävedioxider i luft i gaturum, enligt Svenska miljöinstitutet, IVL.

I studien som presenterades i Wien i tisdags har forskarna kontrollerat 1 300 kvinnor i Modena och jämfört ett hormon som avslöjar antalet äggceller i äggstockarna med utsläppen av partiklar och kvävedioxid på kvinnornas bostadsadresser.

Och det visade sig att det fanns ett samband mellan färre äggceller och högre luftföroreningar.

– Det är ett forskningsområde som förtjänar mera forskning och uppmärksamhet, säger Pauliina Damdimopoulou, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska institutet, till Vetenskapsradion.

Samband – men ingen slutsats om orsak

Trots det upptäckta sambandet går det inte att säkert dra slutsatsen att luftföroreningarna orsakade den minskade fertiliteten då forskarna inte har kunnat mäta luftföroreningar i blodet och inte heller hur mycket kvinnorna väger, vilket påverkar möjligheten att bli gravid.

Nivåerna av utsläpp i Modena skiljer sig från hur det ser ut i Sverige. Ingen svensk ort har samma nivåer av partiklar som som har uppmätts i Modena.

Sollentuna har likartade nivåer av kvävedioxider

Vissa orter har dock likartade nivåer av kvävedioxider i luft i gaturum, enligt Svenska miljöinstitutet, IVL – och Sollentuna är en av dem i sällskap med bland andra Stockholm, Göteborg, Uppsala och Södertälje.

Man kanske kan flytta till lantstället och försöka bli gravid då

Pauliina Damdimopoulou, forskare.

Att flytta från luftföroreningarna för att öka chansen att bli gravid är emellertid inget som Pauliina Damdimopoulou på Karolinska institutet rekommenderar, detta då det är åldern som spelar allra störst roll. Möjligheten att bli gravid minskar markant efter 35-års ålder.

Men hon ger ändå ett litet tips.

– Människan brukar vara lite mer fertil på sommaren, så kanske man kan flytta till lantstället och försöka bli gravid då, säger hon.