Samfällighet nekas bygga bod

Strömma En vägsamfällighet får inte bygga en förrådsbod vid vattnet på en udde nära Strömma. Det fastslår mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

För ett år sedan fick samfälligheten strandskyddsdispens från kommunen för att bygga en bod vid vattnet. Boden skulle vara fem kvadratmeter stor och fungera som förråd för att underhålla den brygga och strandplats som finns i närheten.

Beslutet har sedan upphävts av länsstyrelsen i Stockholms län och det beslutet fastslår tingsrätten.