”Samhället tillåter inte döden att ta plats”

Lena Walderfelt, vikarierande kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds församling
Lena Walderfelt, vikarierande kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds församling
Österåkers kyrka.
Österåkers kyrka.
Lena Walderfelt, vikarierande kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds församling
Lena Walderfelt, vikarierande kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds församling
I Österåker är det inga problem att hitta gravplatser – så länge det handlar om urngravar. För kistor är det knepigare. En trend är också att anhöriga tycks ha allt mindre tid över för döden. 

– Vi har gravplatser så att det räcker, säger Lena Walderfelt, vikarierande kyrkoherde i Österåker-Östra Ryds församling.

– Men jordgravar har vi ont om. Garnsvikens begravningsplats har stora problem med vatten i marken och det måste vi ta med i planeringen så vi har tillräckligt med jordgravar framåt i tiden. Det finns områden som för närvarande inte går att använda.

Kremering allt vanligare

Bristen på jordgravar kan drabba främst muslimer, som enligt islam ska begravas i kista. Trenden är annars att allt fler kremeras och begravs i urna.

I Österåker finns fyra kyrkogårdar och en begravningsplats fördelade på de två församlingarna Österåker-Östra Ryd och Ljusterö-Kulla.

I Österåker-Östra Ryd arbeta man med att frigöra fler gravplatser genom att gamla gravar ”återtas”, dvs återanvänds. Grundregeln är att en gravrätt gäller i 25 år, om den inte förlängs.

– Vi håller på att se över vilka gravar som inte har någon gravrättsinnehavare eller som inte skötts på länge. Det är många gamla gravrätter som upphört.

– Återtagna gravar får vila ett tag och sedan kan de användas igen, säger Lena Walderfelt.

Man klämmer in begravningar när man hinner. Folk har så mycket med arbete och resor.

När det gäller begravningstider så är det inga problem, berättar hon. Hennes församling erbjuder sju tider i veckan – det brukar mer vara en fråga om när de anhöriga har tid.

– Samhället tillåter inte att döden att ta plats och ha företräde. Man klämmer in begravningar när man hinner. Folk har så mycket med arbete och resor. Men oftast går det att hitta en tid som fungerar, säger hon.

Färre går på begravning

– Det vi har märkt är att det är färre gäster vid begravningarna men fler gäster på dopen nuförtiden.

– Det är bara när det är begravning av någon som bott länge i kommunen och är känd av många som det kommer riktigt mycket folk.

I kommunens andra församling, Ljusterö-Kulla, berättar Eva Malm, kyrkogårdsförman, att man i dagsläget har plats för egna församlingsbor på de två kyrkogårdarna. För den som är skriven i andra församlingar är det svårare:

– Det kan vara folk som inte bor här, men som har anknytning. Då får vi se från fall till fall, säger hon.

Den vanligaste begravningsformen i Ljusterö-Kulla är kremering och urna, men andelen som väljer någon av församlingens två minneslundar ökar och står nu för cirka en tredjedel av gravsättningarna. Kistbegravningar är däremot ovanliga. På två år minns Eva Malm bara att det varit en kistbegravning i församlingen.

Miljövänliga gravgåvor

Österåker-Östra Ryds församling finns, förutom traditionella urn- och kistgravar även två minneslundar och en askgravlund. I askgravlunden får anhöriga vara med vid gravsättningen och de avlidna får sina namn uppsatta på minnesstenar.

Det händer också att anhöriga vill skicka med föremål på ”den sista resan”. Det är tillåtet – förutsatt att föremålen är förgängliga och miljövänliga.

– Barnens gravgåvor är ofta teckningar. Det är jättehärligt. ”Nu får farmor en hund att vakta”. Det är bra när barnen får lära sig att döden är en del av livet, säger Lena Walderfelt.

– Är det ett barn som begravs kan gravgåvorna vara leksaker eller gosedjur.

Fakta

Begravningsplatser i Österåker

Österåker-Östra Ryds församling:

Östra Ryds kyrkogård – har även minneslund

Österåkers kyrkogård – har även minneslund  och en askgravlund.

Garnsvikens begravningsplats – har även minneslund.

Ljusterö-Kulla församling:

Ljusterö kyrkogård

Roslags Kulla kyrkogård