De samlar in cyklar – som senare får nytt liv

cyklar sörab
Nästan 2000 cyklar har SÖRAB fått in. Över hälften har kommit att återbrukas.
Avfallsbolaget SÖRAB började låta folk fick lämna in cyklar för återbruk förra året. På återvinningsstationerna har man samlat in 1 900 cyklar, som senare fått nytt liv.

Tre av SÖRABs anläggningar började 2018 ge folk möjligheten att lämna in förbrukade cyklar. Detta efter att bolaget startat ett samarbete med en extern entreprenör.

Projektet startade på anläggningen i Stockby på Lidingö och spreds sig vidare till Hagby i Täby och Smedby i Upplands Väsby under fortsättningen av året.

Det samlas även in cyklar på en fjärde anläggning. I Järfälla har bolaget ett samarbete med kommunen, som gör det möjligt för dem att ta emot cyklar även där.

– Vi startade cykelåterbruket för att vi mycket hellre vill återbruka produkter än att materialåtervinna dem, säger Marcus Jäger, konceptutvecklare på SÖRAB.

Nu rapporterar avfallsbolaget att de har samlat in 1 900 cyklar under det första året.

– Vi hade självfallet en förhoppning om att våra besökare hellre skulle vilja skänka cykeln till återbruk än att slänga den i metallåtervinningen men att vi skulle få in så många cyklar som vi fick (knappt 2 000 st) hade vi inte räknat med, säger Marcus Jäger.

Permanent projekt

Omhändertagandet av använda cyklar var först tänkt som ett pilotprojekt. Nu har bolaget beslutat att det ska bli permanent.

SÖRAB har förhoppningen att kunna ta emot cyklar på alla deras anläggningar i framtiden, men för tillfället finns inget bestämt, enligt Marcus Jäger.

– Vi för kontinuerlig dialog och entreprenören som vi jobbar med, och när de känner att de är redo för fler anläggningar är det någonting som vi ska försöka att förverkliga, säger han.

cyklar bill thernström

Bill Thernström, Easy Recycling, säljer de återbrukade cyklarna till nya ägare. Foto: Privat

Säljs vidare

Av de cyklar som man fått har man senare återbrukat cirka 1 300 av dem, i ett samarbete med Easy recycling. Easy recycling köper upp de cyklar som är i tillräckligt gott skick för att kunna säljas vidare till nya ägare.

– Det viktiga är att saker återbrukas och fungerar. Samhället måste gå mot mer återbruk, säger Bill Thernström, grundare av Easy recycling.

I och med den permanenta lösningen på cykelåterbruket så fortsätter även försäljningen av cyklar till Easy recycling. Det är ett samarbete som SÖRAB uttrycker att de gärna ser utvecklas i framtiden.

– Det är en jättestor efterfrågan på begagnade cyklar i Stockholm, större än vad vi har cyklar till, säger Bill Thernström.