ANNONS

Samråd om ny tvärförbindelse

ANNONS

DANDERYD SL anordnar ett samråd kring en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda.

Anledningen är att SL studerar olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan de regionala stadskärnorna Arlanda/Märsta och Täby/Arninge.

SL anser att det är viktigt att inhämta synpunkter från dem som berörs och samrådet är, enligt SL, en del i arbetet med att identifiera förutsättningar, åtgärder och behov som särkilt behöver belysas eller beaktas i den fortsatta planeringen.

Samrådet äger rum torsdagen den 26 januari klockan 19–22 i Nova ungdomens hus, Tellusvägen 19 i Vallentuna.