Samråd om Spårväg syd

Just nu pågår samråd om Spårväg syd där allmänheten har möjlighet att lämna sina synpunkter.

Det kan handla om olika dragningar av spårvägen, var det ska finnas hållplatser, miljöfrågor och sociala aspeter.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att vara ett viktigt underlag för politiska beslut om arbetet med Spårväg syd ska fortsätta eller inte.

Samrådstiden pågår fram till den 15 november.

Spårväg syd är tänkt att passera knutpunkter som Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.