Samråd ska ­utveckla landsbygden

Upplands-Bro Tre samrådsmöten i workshopform. Det är kommunens sätt att uppmuntra till lokala initiativ och idéer, när det kommer till att planera landsbygden framöver.

Tanken är att prova en ny metod där medborgarna blir mer aktiva och får jobba kring olika teman, i stället för att kommunen bara informerar och samlar in synpunkter.

Mötena kommer att hållas den 17, 19 och 24 september och den som vill vara med ska anmäla sig senast på måndag, den 9 september. Detta görs på kommunens hemsida, upplands-bro.se.