ANNONS

Samrådet om Riddersvik: ”För högt och för mycket”

Riddersvik - området som ska exploateras är markerat.
Riddersvik - området som ska exploateras är markerat.
Husen är för höga och bostäderna för många – och så oroar trafiksituationen. Det är några av de vanligaste synpunkterna från allmänheten i samrådet kring nya Riddersvik.
ANNONS

I morgon, tisdag den 29 januari, avslutas samrådet om detaljplanen för Riddersvik. Planen innebär bland annat att det område där tidigare Stockholms stads trädskola fanns bebyggs med 600 nya bostäder, en förskola och ett nytt omsorgsboende. Bebyggelsen föreslås vara två till fem våningar. Den är högre och tätare mot Lövstavägen och lägre och glesare mot park- och kulturmiljön.

75 yttranden

Med en dag kvar av samrådet hade omkring 75 yttranden kommit in, varav ett 70-tal från privatpersoner.

– Många privatpersoner säger att de vill ha färre bostäder och lägre antal våningar. Det är återkommande att man vill ha en lägre exploatering på platsen, säger Matilda Nilsson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Oro för trafik

Det finns även oro för hur trafiken i närområdet ska påverkas.

– Många är oroliga över trafiksituationen på Lövstavägen, både vad gäller biltrafik och kollektivtrafik.

Flera remissinstanser, bland annat länsstyrelsen, har ännu inte lämnat in sina yttranden och har bett om förlängd svarstid.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning hör till de remissinstanser som ännu inte svarat, men det finns ett förslag till yttrande från tjänstemännen.

Stadsdelen positiv

I det konstateras att det är ”en svår utmaning” att bygga 600 bostäder och samtidigt skydda de natur- och kulturhistoriska värdena i området, men att man i allt väsentligt är positiva till förslaget, inte minst till parkprogrammet och skötselplanerna.

Viss oro uttrycks dock inför de två byggrätter som föreslås i anslutning till Riddersviks gård. Det är viktigt ”att dessa värden bevaras och skyddas samt även i fortsättningen förvaltas av staden för att säkerställa fortsatt tillgänglighet för invånare och besökare”.

ANNONS
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.