Sämre än väntat på Dianagården

Konkursen av Dianagården påverkade äldreboendet mer än befarat.

Nu visar det sigatt medarbetare fick improvisera och låna varor från andra boenden – då leveranser stoppades.

Digni care, som drev omsorgsboendet Dianagården samt Vasen i Norrmalm, gick i konkurs den 20 januari. Östermalms stadsdelsförvaltning tog över boendet den 21 februari, vilket som kostar skattebetalarna en del pengar.

Digni care har över 80 000 kronor i skulder till stadsdelen. Förvaltningen räknar även med kostnader i och med övertagandet – samt stora mängder extra arbetstid.

Nu framkommer det även, enligt en källa med insyn i verksamheten, att det var turbulent för personalen vid Dianagården och Prime omsorg, det bemanningsföretag som hyrt ut personal till äldreboendet.

Enligt källan hade en del leverantörer inte fått betalt och stängde ner varubeställningar – vilket gjort att personalen fick ”improvisera, ringa runt till systerbolagen och åka och låna från andra äldreboenden.”

Personalen ska även ha upplevt brister i ledarskapet, då flera chefer slutade.

Under 2011 visade det sig även att medarbetare inte hade fått sina pensioner inbetalade.

Stadsdelsdirektör Göran Månsson känner inte igen alla uppgifterna, men vet att stadsdelen tidigare har reagerat på täta chefsbyten.

– Det kan skapa osäkerhet bland personalen, men verksamheten i sig anser vi har fungerat bra, säger han.

Digni care har skulder på sammanlagt nära 9 miljoner kronor.

Hans Simonsson, ledamot i Digni care, som köptes av Prime omsorg under 2010, menar att de tog över ett bolag med dålig ekonomi – vilket ledde till konkursen. Han säger sig inte känna till all kritik angående problem på Dianagården.

– Men när det gäller obetalda pensioner var det något som de tidigare ägarna försummade och som vi åtgärdade. Vi har skött vården bra, men på grund av ett ofördelaktigt kontrakt gick det inte ekonomiskt.

Uppgifterna om hur personalen har fått improvisera med varubeställningar och turbulens på boendet har fått Vänsterpartiet att reagera.

– Det är väldigt allvarligt. Vi vill att man granskar hur Digni care och Prime omsorg har hanterat det här, säger Berit Bornecrantz Dias, ledamot i Östermalms stadsdelsförvaltning.