Sämre betyg i skolorna

ÖSTERÅKER Slutbetygen för Österåkers 9:e klassare försämrades förra året, tvärtemot alliansens mål att skapa ”länets bästa skola”. I snitt var meritvärdet 213,2, vilket är något lägre än året innan. Andelen som nådde målen i alla ämnen var något högre än 2011, men lägre än länssnittet. Det framgår av en sammanställning från kommunen.

Samtliga kommunala skolor hade sämre resultat än friskolorna. ”De stora skillnaderna mellan skolor indikerar att utbildningen inom kommunen inte är likvärdig vilket är ett krav i skollagen” heter det.