Sämre elever ger lärare lägre lön

SÖDERORT Lärarna på de kommunala grundskolorna i Stockholms stad får olika lönepåslag beroende på hur bra eleverna i skolan presterar. De sju skolor med elever som presterat sämst utifrån stadens mätverktyg får 0,5 procents lägre lönepåslag än genomsnittet.

Två av dessa skolor är Nybohovsskolan i Liljeholmen ochNytorpsskolan i Johanneshov.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Ragnar Sjölander, distriktsordförande på Lärarnas riksförbund, till Dagens Nyheter.