Sämre resultat i enkät om trivsel

Sollentuna har undersökt hur väl kommunens anställda trivs. Resultat: bra, men sämre än förra gången undersökningen gjordes.

Under hösten 2013 lät Sollentuna kommun göra en stor enkätundersökning bland alla anställda. Och många tog chansen att berätta om sina upplevelser på jobbet – 84 procent av kommunens 2 095 anställda svarade, vilket är en hög svarsfrekvens.

– Det visar att det finns ett starkt förtroende för att undersökningen leder till något, säger kommunens personalchef Mona Birgetz.

En liknande undersökning gjordes 2011 och det är med den som förra årets resultat kan jämföras. Rent generellt har de anställda blivit något mer missnöjda.

På påståendet ”Totalt sett är jag nöjd med min arbetssituation” svarar 62 procent att de ser positivt på situationen. Det är en minskning från 2011 då 68 procent var positiva.

Det är svårt att veta exakt vad som orsakar nedgången, men Mona Birgetz pekar på en viktig skillnad mellan 2011 och 2013.

– I dag har vi inte samma personalgrupp. Då ingick hela Solom fortfarande i kommunen, men de svarade inte på enkäten den här gången, säger hon.

Eftersom en stor del av kommunens vårdpersonal finns i det nybildade, kommunala vårdbolaget Solom blir andelen som jobbar inom skola och barnomsorg större.

Mona Birgetz tror att senaste tidens rapporter om svenska skolans sjunkande resultat kan ha påverkat personalen i Sollentuna.

– Det är inte roligt att alltid få försvara sitt arbete i tid och otid, säger Mona Birgetz.

Nu ska resultatet från medarbetarenkäten omsättas i praktiken. Varje förvaltning kommer att titta närmare på sina resultat och diskutera vilka förändringar som behöver ske. I mars ska handlingplanerna vara klara.

– Det viktiga är att det sker ett arbete efter mätningen, säger Mona Birgetz.

Fakta

Missnöjda med sina löner

91 procent av de tillfrågade uppger att deras arbete är engagerande och 90 procent säger att de behandlas med respekt.

Däremot är bara 33 procent nöjda med sin lön och 21 procent säger sig sällan uppleva stress på jobbet.