Sämst resultat för Sundbybergs nior

skolelev
Skola.
Sundbyberg är sämst i klassen när det gäller niors betyg. Även andelen behöriga till gymnasiet är låg jämfört med länssnittet.

Den deppiga statistiken presenteras i Skolverkets nya rapport där man sammanställt meritvärdet för eleverna i årskurs 9, det vill säga summan av slutbetyget i 17 ämnen.

Sundbyberg hamnar sist bland länets 26 kommuner. Även när det gäller andelen behöriga till gymnasiet hamnar Sundbyberg i bottenskiktet. 80,2 procent är behöriga, länssnittet är 86,9.

Grundskolenämndens ordförande Morgan Lindqvist (M) säger att det finns ett antal utmaningar men att resultatet främst är ett arv från gamla politiska styret. Han nämner en rad satsningar som beslutats om i år.

– Vi har höjt lärarlönerna, tagit bort taket för tilläggsbeloppet så att elever som behöver mer stöd får det. Rektorer ska också rapportera nya arbetssätt till nämnden. Vi har höjt pengen för elevhälsan och infört Årets lärare, säger han.

Hur höjer det niornas betyg på kortare sikt?

– Det går tyvärr inte att göra i en handvändning. Har eleven dåliga betyg i årskurs 7-8 är det svårt att rätta till på ett år. Men mitt mål är att genom mer resurser vända de här nivåerna, säger Morgan Lindqvist.