Samtal om integration i Ansgarskyrkan

Ansgarskyrkan, Lidingö
Alla som vill är välkomna till integrationssamtalet i Ansgarskyrkan den 22 maj.
Hundratals nyanlända har kommit till Lidingö sedan 2015. Frågor som integration och bostäder har diskuterats flitigt av såväl politiker som Lidingöbor.
Nu har staden bjudit in Annika Ring, expert på Migrationsverket, som ska berätta om sitt arbete under ett samtal i Ansgarskyrkan på måndag.

– Man hör mycket om nyanlända och integration i bland annat media, men människor får i allmänhet en begränsad bild, säger Anna Skagersten, integrationssamordnare i Lidingö stad.

Nu har hon bjudit in Annika Ring som är expert på Migrationsverket.

– Hon ska berätta om Migrationsverkets svåra uppdrag, hur det ser ut i världen och hur det påverkar oss som kommun.

”Vi är inte i en speciell situation. Alla kommuner är i detta.”

Anna Skagersten hoppas att kvällen ska leda till att fler Lidingöbor får förståelse för världsläget.

– Vi är inte i en speciell situation. Alla kommuner är i detta.

Staffan Dopping är moderator för samtalet som börjar klockan 18 i Ansgarskyrkan på måndag den 22 maj.