Samtal om Nya Slussen

Forskare sätter Slussen i internationellt perspektiv och jämförelse.
Forskare sätter Slussen i internationellt perspektiv och jämförelse.
Forskare och medborgare bjuds in till diskussion om Ny Slussen.

I en serie seminarier belyser forskare nya perspektiv på det omstridda projektet Nya Slussen. I en serie seminarier bjuder arrangörerna Stockholmia- forskning och förlag, Stockholms universitet och ABF Stockholm in medborgare till moderatledda diskussioner.

I föredragen ställs frågor om vem som har makten över samhällsplaneringen, och hur samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning fungerar. Konflikten och turerna kring Slussen sätts även i internationellt perspektiv och jämförelse, samt frågan om mediers roll i processen.

Seminarier:

19 september– International perspectives on urban planning
24 oktober– Stadsrum i folkets hjärtan nu och då
5 december– Samtal om erfarenheterna av Nya Slussen