Samtalen till kvinnojouren fördubblades på ett år

Flera hundra nekas stöd varje år på grund av det höga trycket på kvinnojourerna.
Flera hundra nekas stöd varje år på grund av det höga trycket på kvinnojourerna.
Trycket ökar på kvinnojourerna i hela landet, och hundratals nekas hjälp varje år – det säger statistik från Unizon, och en enkät gjord av P4 Stockholm.

Det är i en enkät av P4 Stockholm som kvinnojouren i Täby/Danderyd säger att samtalen fördubblats inom ett år, mellan 2017 och 2018.

Av de 45 tjej- och kvinnojourer P4 kontaktade svarade hälften, och där säger 12 av 19 säger allt fler hört av sig.

Trenden syns i hela landet. Statistik från Unizon visar att de som söker hjälp ökat med 25 procent på fem år – och många nekas.

– Varje år tvingas vi neka flera hundra stödsökande hjälp på grund av det höga trycket, säger Linn Fröjdendahl som är samordningsansvarig på Stockholms tjejjour till P4 Stockholm.

Sommaren en extra svår tid

I P4 Stockholms enkät nämns flera orsaker till att fler hör av sig – informationskampanjer, att ämnet lyfts i media och att det är mindre tabubelagt.

Sommaren kan vara en extra svår tid för de utsatta, säger Linn Fröjendahl. Det eftersom de tvingas spendera mer tid med eventuella förövare.

– Många utav våra stödsökande blir utsatta hemma av en oftast manlig familjemedlem eller partner, säger hon.