Samtliga partier i Haninge enas i kritiken mot bussförändringarna

Nu har alla fullmäktigepartier i Haninge enats i ett gemensamt kritiskt uttalande mot de planerade bussförändringarna i Haninge. 4 april ska synpunkterna formellt beslutas om vid kommunstyrelsen, och då lämnas synpunkterna över till landstingsledningen.

– De här förändringarna är helt otänkbara. Det finns inte en chans att Nobina kan få igenom detta, rasade bland annat Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) efter att Nobina presenterat sina omtvistade bussförändringar.

Vid måndagens kommunstyrelsemöte ställde sig alla partier i kommunfullmäktige bakom ett kritiskt uttalande mot förändringarna. Kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) menar att det aldrig var självklart att partierna skulle komma överens.

– Men min inriktning så fort jag fick remissen var ett brett förankrat och tydligt remissvar, där vi står upp för Haningebornas rätt till god kollektivtrafik. Det är så vi har bäst möjlighet att påverka och rädda bussarna i Haninge, sade Meeri Wasberg efter måndagens kommunstyrelsemöte.

Enligt uttalandet är partierna i Haninge skeptiska till att landstinget först utser Haninge till regional stadskärna, dit kollektivtrafik ska prioriteras, för att sedan låta en privat entreprenör åsidosätta denna överenskommelse.