Sand på vägarna blir kvar ett tag

TYRESÖ Vårsolen får Tyresöbor att ringa till kommunen för att höra när den dammande sanden ska sopas från gatorna.

Kommunen meddelar att sandupptagning är planerad att börja under den första veckan i april, vecka 14. Man börjar med de centrala delarna där det är mest biltrafik och gående för att sedan fortsätta med ytterområdena.

Målet är att all sand ska vara upptagen till den 15 maj. Även om det är soligt på dagarna så kan nätterna vara kalla, vilket gör att det blir halt på vägarna.