ANNONS

Sand sopas bort från gatorna rekordtidigt

Grusupptagningen är igång.  arkivbild
Grusupptagningen är igång. arkivbild
Tack vare det milda vädret har grovsopningen av Järfällas gator kunnat sätta i gång rekordtidigt.

Sopningen har också kommit igång i Upplands-Bro.
ANNONS

Det återstår fortfarande en vecka av vinterberedskapen då kommunen står beredda att ploga och sanda vid snöfall. Men redan har sandupptagningsmaskinerna varit igång i tre veckor.

– Bara en gång på mina tio år i kommunen har jag varit med om att vi skickat ut en maskin tidigare än i år. Men då var det bara i Jakobsbergs centrum. Nu har vi satt igång i hela kommunen, säger Staffan Dahlström, som ansvarar för kommunens sandupptagning.

Grovsopningen av Järfällas alla centrum och viktigaste gång- och cykelbanor är redan klar. Likaså Söderhöjden, Kallhäll och Stäkets bostadsområden.

Efter en vanlig vinter beräknar man att sopningen tar ungefär sju veckor. Men på grund av vinterns nyckfulla snöfall och töväder har kommunen i år lagt ut mer sand än vanligt och beräknar behöva ytterligare två veckor för att hinna sopa upp allt.

– Om det milda vädret håller i sig och det inte regnar för mycket borde vi vara klara i slutet av april, säger Staffan Dahlström.

Sedan tre år tillbaka återanvänder Järfälla kommun gruset som sopas upp. Det sorteras från skräp och förvaras sedan i ett 620 kvadratmeter stort tält vid återvinningscentralen.

För att säkerställa att det inte innehåller för höga halter av gifter från vägdammet tas prov på gruset.

– Hittills har det inte varit några problem att återanvända det och vi har kunnat spara mycket mot vad det kostar att köpa nytt varje år. Så flera andra kommuner har kommit för att se hur vi gör, säger Staffan Dahlström.

I Upplands-Bro började sandupptagningen för knappt två veckor sedan.

ANNONS

Enligt kommunens avtal med entreprenören ska den vara klar den 25 maj, men än så länge ser det ut gå fortare än så.

Fakta

Ett schema styr var sanden städas bort först

Järfälla: För att sandupptagningen ska bli rättvis finns ett rullande schema. Centrala Jakobsberg, Barkarby handelsplats och Barkarbystaden är alltid först. Därefter följer Kallhäll och Stäket, Barkarby och Veddesta, Skälby, Viksjö, Västra Jakobsberg, Vattmyra, Berghem och Polhem.

Upplands-Bro: Sandupptagningen sker enligt samma prioritering som snöplogningen, huvudgator, gång- och cykelvägar och centrumytor först. Därefter mindre gator.

Källa: Järfälla och Upplands-Bro kommun