Sandsopningen pågår fram till maj

Sollentuna Bortsopningen av sand från vägarna startade i Sollentuna under vecka 12 och ska pågå till slutet av april.

På sin webbsida skriver kommunen att det varit en förhållandevis bra vinter vad det gäller vinterväghållning med få tillfällen då det varit halt. ”Det innebär att sandmängden på våra vägar är mindre än tidigare år, så vi hoppas att det ska gå fort och smidigt att ta bort sanden”, står det. På webbsidan finns också schema som visar när sopningen sker i de olika kommundelarna.