Efter sandsopningen – partiklar i Lidingö-luften skjuter i höjden

Sandsopning.
Sandsopning.
Lokala mätningar visar att sandsopningen på Lidingö påverkar luftkvaliteten negativt.
Personer med astma kan få värre besvär, menar miljöutredare i Stockholm.
Men att dra ner på grusandet av vägarna har staden inga planer på.

I slutet på förra veckan valde Lidingö stad att avsluta samarbetet med den underentreprenör som skulle sköta upptagningen av de 4 500 ton grus och sand som spritts på Lidingö under vintern.

Nu verkar det som att sandsopningen har påverkat luftkvaliteten. EU-projektet EU Air Quality Index gör genom volontärer luftmätningar runtom i Stockholm, så även på Lidingö.

– Mätningarna idag visar på ett index som är lika högt eller högre än i Mexico city och nivåer som i Peking, berättar en volontär som vill var anonym.

Nivåerna varierar mycket

Inom projektet mäts olika halter i luften, till exempel av kolmonoxid och partiklar. De olika nivåerna vägs samman till ett index. De mätningar som Mitt i får ta del av, gjorda på flera ställen på ön, visar att indexnivåerna ligger högt men att de under tisdagen varierat rejält. Nu när regnet faller över ön faller i synnerhet partikelhalterna.

Typiskt när det handlar om sandsopning, menar Max Elmgren, miljöutredare på Stockholms stads miljöförvaltning.

– Det blir väldigt höga halter när man sopar. Men de brukar inte stanna kvar, säger han.

Partiklar ger värre astma

Partiklarna som yr runt i samband med sandsopning är ett hälsoproblem.

– Det finns ett flertal studier som visar på att astma kan bli värre, säger Max Elmgren.

Studier visar också samband mellan höga partikelhalter och hjärt- och kärlsjukdomar och födelsevikt hos barn, enligt Max Elmgren.

I Stockholms stad har man valt att inte halkbekämpa med sand på bilvägar, utan enbart på gång- och cykelstråk.

Enligt Max Elmgren har åtgärden minskat halterna av PM10, små, små partiklar med en diameter mindre än tio mikrometer, mindre än tjockleken av ett tiondels hårstrå.

Sopade utan vatten

En sak som kan ha orsakat de höga partikelhalterna på Lidingö är att sandsopningen skedde utan vatten. Något som också letat sig in i lokala sociala medier:

”Tvättade bilen sent på kvällen och morgonen efter tog de bort gruset, ingen vattensopning, bilen var täckt av damm”, berättar till exempel en Lidingöbo.

Inga planer på mindre grus

På Lidingö spreds den här vintersäsongen 4 500 ton grus och sand för halkbekämpning. En hel del på öns mindre bilvägar. Än finns inga planer på att sluta eller dra ner på grusningen för att bidra till minskade luftföroreningar.

– Vi följer naturligtvis utvecklingen inom snöröjning och halkbekämpning. Just nu har vi inte hittat något som skulle fungera bättre på Lidingö än den kombination av salt och grus som vi använder, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande för teknik och fastighetsnämnden, Lidingö stad.