Sanerar sopor varje vecka

Varje måndag plockar Patrik Häggblad (till vänster) upp dumpat avfall vid parkeringen på Vällingevägen. Här tillsammans med Rajko Trkulja, driftchef på park och utemiljö i Salem.
Varje måndag plockar Patrik Häggblad (till vänster) upp dumpat avfall vid parkeringen på Vällingevägen. Här tillsammans med Rajko Trkulja, driftchef på park och utemiljö i Salem.
Byggavfall, däck, vitvaror och annat skräp – det får gatu- och parkenheterna i Botkyrka och Salem plocka upp i naturen varje vecka.

Bornsjöområdet och kyrkogårdsparkeringen i Salem är platser där sopor ofta dumpas.

Varje måndag tar enheten för park och utemiljö i Salem en runda för att se hur det ser ut på kyrkogårdsparkeringen och vid parkeringsplatserna kring Bornsjön. Där brukar det ligga dumpade sopor.

– Det här är en ständig huvudvärk för mig, säger Patrik Häggblad, parkskötare i Salem.

Han och Rajko Trkulja, driftchef på park och utemiljö i kommunen, visar runt på parkeringen utmed Vällingevägen. Här får de plocka upp sopor i snitt en gång i veckan. Då handlar det om större föremål som dumpats.

– Det kan vara allt från kylskåp till byggmaterial och även miljöfarligt avfall, säger Rajko Trkulja.

I Botkyrka är problemet med dumpade sopor lika stort. En gång i veckan får parkarbetare åka ut och plocka upp skräp.

– Nedskräpningen har en tendens att öka lite varje år, säger Ulrika Persson, chef för gata- och parkenheten i Botkyrka.

I Salem uppskattar man att soporna som dumpas i naturen, och som kommunen måste plocka upp, nästan fördubblar mängden avfall som kommunen hanterar på ett år.

– Det innebär merkostnader för omhändertagande, personal och såklart fordonskostnader, säger Maria Kavcic, som är chef för park och utemiljö i Salem.

I Statistiska centralbyråns (SCB) senaste undersökning om nedskräpning sticker Botkyrka ut. Enligt den upplever Botkyrkaborna i större utsträckning än andra att nedskräpning är ett problem.

Man upplever också att det är skräpigare i Botkyrka än i andra kommuner. Salems kommun var inte med i undersökningen.

Varför slängs det så mycket skräp i naturen?

– Det är svårt att säga. Jag tror att det är en kombination av att det har skett en attitydförändring och att det är ont om återvinningscentraler, säger Ulrika Persson.

Sedan den 1 april har SRV:s återvinningscentraler i Salem och Botkyrka utökat sina öppettider och har numera öppet varje dag i veckan.

Det gjorde man bland annat för att det ibland dumpades skräp utanför grindarna när det var stängt.

– Bättre öppettider på återvinningscentralerna är bra för oss. Det är också viktigt att jobba mer med att informera om återvinning, så att fler gör det i stället för att dumpa skräp ute i naturen, säger Ulrika Persson.

Maria Kavcic menar att det behövs mer information.

– Man bör upplysa människor om är att städningen görs för skattemedel. Det hade varit betydligt trevligare att lägga pengarna på belysning, rabatter eller något annat i den yttre miljön, säger hon.

Fakta

Kasta skräp kan straffa sig

Enligt miljöbalken är det olagligt att skräpa ner utomhus på platser där allmänheten har tillträde eller insyn.

Med skräp menas glas, papper och fimpar, men även större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Man kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år för nedskräpning.

Sedan lagen började gälla 2011 har nedskräpning polisanmälts 10 gånger i Salem och 43 gånger i Botkyrka.

Källa: Håll sverige rent, Brå