LÄS ÄVEN
Saneringsnotan för sovplatser i parker ökar