ANNONS

C, Mp och V: ”Sänk inte skatten på Lidingö”

Bland annan vill de olika oppositionspartierna se satsningar på skola och nya parker.
Bland annan vill de olika oppositionspartierna se satsningar på skola och nya parker.
Centern vill stoppa neddragning på Öppna förskolan. Miljöpartiet vill satsa på jämlikhet i skolan. Vänsterpartiet vill höja skatten.
På måndagen offentliggjorde tre oppositionspartier på Lidingö sina budgetförslag.
ANNONS

Inget av de tre oppositionsparterna som på måndagen presenterade varsin alternativ budget för Lidingö 2020 ville som majoriteten sänka skatten.

Det är naivt att tro att detta inte drabbar stadens verksamheter

Jonas Lundgren

– Det finns inget egenvärde för oss i att sänka eller höja skatten, däremot är det grundläggande att alla verksamheter i staden får de resurser de behöver, säger Jonas Lundgren, gruppledare i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Ilska på 20 förskolor över frysta skolpengen

Partiet menar att de skattesänkningar som majoriteten föreslår, nästa år på 30 öre, på sikt kommer att urholka välfärdstjänsterna som förskola, skola och äldreomsorg.

– Det är naivt att tro att detta inte drabbar stadens verksamheter. Det ser vi tydligt när man varken kompenserar för pris- och löneökningar eller för att skriva upp skolpengen så att förskolan och skolan får de resurser de behöver, säger Jonas Lundgren.

V vill därför höja skatten med 1 öre.

C vill höja förskolepengen på ön

Inte heller borgerliga Centerpartiet vill sänka skatten.

ANNONS

Majoritetspartierna borde lyssna på förskolorna

Patrik Buddgård

– Moderaternas skattesänkning till varje pris skadar kvalitén i förskola och skola. Majoritetspartierna borde lyssna på förskolorna och se vilka negativa konsekvenser deras politik har för våra barn och unga, säger Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet på Lidingö.

Partiet vill istället höja förskolepengen med 2 procent och grundskolepengen med 1,5 procent. Totalt vill de satsa 22 miljoner kronor mer än majoriteten på skolan.

Vidare vill de slopa de förslagna neddragningarna på Öppna förskolan, fritidsgårdar och dagverksamhet för äldre.

Öppna förskolans budget halveras 2020: ”Skandal”

Det vill också satsa mer på äldre genom en höjd peng till servicehus och hemtjänst, drygt 3 miljoner kronor. I deras budget finns också ett anslag till Kvinnojouren Kerstin på 50 000 kronor.

MP vill ha jämlik skola – och en ny stadspark

Miljöpartiet presenterar satsningar på drygt 45 miljoner kronor, ställt i relation till majoritetens budgetförslag. Satsningarna är fördelade på fyra områden.

  • Miljö och minskade utsläpp: 8,2 miljoner.
  • Skola, förskola, ungdomsverksamhet och psykisk hälsa: 24,9 miljoner.
  • Integration: 5 miljoner.
  • ”Levande stad”, kultur och fritid och demokratiutveckling: 6,6 miljoner.

Det medger ingen skattesänkning.

Lidingö ska inte vara ett exklusivt samhälle

Patrik Sandström

– Idag har Lidingö landets sjunde lägsta kommunala skattesats. Skattesatsen ska vara konkurrenskraftig nivå och det är den idag. Vi behöver spara för sämre tider och satsa långsiktigt på klimat, skola, integration och en livskraftigt stad, säger Patrik Sandström (MP), oppositionsråd.

Gällande skolan vill partiet inte ha neddragningar. Det ser också behov av att satsa på jämlikhet i skolan.

– I Lidingös skolor och förskolor ökar ojämlikheten. Bakgrund och livssituation får allt större betydelse för skolornas förutsättningar och elevernas betyg, säger Patrik Sandström.

Toppbetyg för nior – men stor skillnad mellan tjejer och killar

De vill också att Lidingö ska bli en mer levande stad med bättre kollektivtrafik, fler bostäder och en helt ny stadspark vid Kyrkviken med mötesplatser, aktiviteter och en dagvattenpark.

– Lidingö ska inte vara ett exklusivt samhälle som utnyttjar andra kommuner för bostäder, arbetstillfällen, gymnasieplatser, integration, kultur och handel, säger Patrik Sandström.

Majoritetens budget klar: ”Vi står inför en investeringsboom”