Sänkt avgift efter olovlig trädfällning

Huddinge En man i Huddinge kommun fällde sex träd på sin tomt utan lov och fick därför en straffavgift på 66 600 kronor.

Mannen överklagade beslutet till Mark och miljödomstolen. Mannen menar att han fällde träden för att tillmötesgå grannarna som hade klagat på träden och att fällningen inte medfört någon skada.

Mark och miljödomstolen beslutar nu att sänka avgiften till 16 650 kronor.