Sänkt maxfart på E18 vid Hägernäs

Bullret och avgas­erna ska minska i Täby. Halvårsvis sänks därför maxhastigheten till 70 på delar av E18.

En akut åtgärd, enligt Trafikverket.

Hur mår kroppen av att dagligen vistas intill en stor motorväg?

Inte så bra, anser Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).

Därför har de krävt åtgärder mot höga partikelhalter från E18.

– Vi får väldigt mycket förfrågningar från allmänheten om vad som kan göras åt buller och avgaser från motorvägen. Framför allt på skolor och i verksamheter med barn är många oroliga för hälsoeffekterna, säger Maria Lindström, biträdande verksamhetschef på SRMH.

Bland ärendena finns Viggbyholmsskolan och även flera bostadshus i Hägernäs. SRMH:s krav innefattar en sänkning av maxhastigheten på E18. Och de får som de vill – men bara delvis.

Trafikverket har gått med på en sänkning mellan Viggbyholm och Hägernäs. En sträcka på en och en halv kilometer. Den nya maxfarten blir 70 kilometer i timmen i båda riktningar.

Och sänkningen kommer bara att gälla mellan den 1 oktober och den 5 april varje år, enligt Michelle Benyamine, miljöspecialist på Trafikverket.

– Det är bara när partikelhalterna är höga, det vill säga under säsong för dubbdäck, säger Benyamine.

Enligt henne ska sänkningen tillsammans med så kallad dammbindning på vägunderlaget vara tillräckliga åtgärder.

På den aktuella sträckan är maxhastigheten idag 90 i norrgående och variabel mellan 50 och 100 på södergående. Även på sträckan mellan Danderyds kyrka och Inverness sänks hastigheten till 70 under vinterhalvåret.

Ungefär 56 000 fordon färdas dagligen genom Täby på motorvägen. För Danderyd är siffran 70 000.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har krävt åtgärder mot höga partikelhalter från E18.