Sänkt straff för knarkkurirer

Svea hovrätt beslutade att sänka straffet rejält för den man från Sollentuna som smugglat cannabis och Alvedon från Spanien.

Vid den första rättegången i Attunda tingsrätt gick domaren och nämndemännen helt på åklagarens linje. Den 42-åriga kuriren från Sollentuna samt hans kumpan, en 27-årig man från Åkersberga, dömdes vardera till sex års fängelse för grovt narkotikabrott.

Detta trots att en stor del av narkotikan, 10 000 ecstatyliknande tabletter, som transporterats i en lastbil från Spanien till Rotebro i själva verket var Alvedon. Och trots kurirens försäkran att han inte visste att han smugglade mer än de dryga 2 kilo cannabis som också hittades i paket som dolts inuti möbler.

– Jag gjorde fel, men inte förtjänade jag sex års fängelse, säger kuriren.

Männen beslutade att överklaga och i förra veckan kom domen från hovrätten.

Hovrätten anser inte att åklagaren har kunnat bevisa att de båda männen känt till hela omfattningen av leveransen av narkotika. Tvärtom anser man att bevisningen, bland annat telefonavlyssning, talar emot detta.

Tingsrättens tidigare dom om grovt narkotikabrott ogillades. Kuriren döms i stället till ett år och åtta månaders fängelse för narkotikabrott och narkotikasmuggling av normalgraden för den transport av cannabis som han erkänt.

27-åringen döms till samma fängelsestraff för medhjälp till brotten.

– Den nya domen är rättvis. Hovrätten var betydligt seriösare med tre domare som dömde i stället för tingsrättens nämndemän, säger kuriren.

Lokaltidningen Mitt i har sökt åklagaren för en kommentar.