ANNONS

Sänkt straff för oljeutsläpp

ANNONS

VAXHOLM Ett rivningsföretag som orsakade ett oljeutsläpp vid Rindö hamn får företagsboten sänkt från 50 000 kronor till 15 000. Det har Svea hovrätt beslutat.

Utsläppet inträffade 2012, i samband med rivning av olje­cisterner vid hamnen. Enligt domen klippte företaget av en oljeledning så att 110 liter dieselolja rann ut.

Straffet sänks eftersom rivningsfirman omedelbart gjort vad de kunnat för att begränsa skadan och för att lång tid gått sedan händelsen.