LÄS ÄVEN
Inga sänkta arvoden på fullmäktige: ”Ett hån”