Min lokala hjälte

Sänkta miljökrav när nytt LSS-boende byggs

SKÄLBY Kommunstyrelsen avsätter ytterligare nio miljoner kronor för att bygga ett LSS-boende på Fornvägen. Sen tidigare finns 24 miljoner kronor avsatta. Enligt en ny beräkning behövs mer pengar.

Två partier, MP och V, ansåg det fel att sänka miljökraven för boendet men eftersom fler LSS-platser behövs snabbt tyckte partierna att beslutet var rätt. På LSS-boendet planeras för ett tiotal platser.