Särskild krisgrupp ska rädda skolan

Eleverna flyr och fackförbunden bottenrankar skolorna.

Nu ska en ny skolgrupp med Sundbybergs politiker råda bot på problemen.

– Det känns jättebra, vad jag vet finns inget liknande i någon annan kommun, säger kommunalrådet Jonas Nygren (S) som står bakom initiativet.

Gruppen, som ska bestå av en representant från varje parti i kommunstyrelsen, klubbades igenom förra veckan. Tanken är att politikerna ska träffas några gånger i veckan för att komma överens i skolfrågorna.

I april 2014 ska de lämna en rapport till kommunstyrelsen.

Jonas Nygren menar att Sundbybergs skolpolitik hittills kännetecknats av alltför mycket käbbel.

– Det verkar som att det finns ett egenvärde i att ha motsatta åsikter i skolfrågorna. Vi har försökt dra igång breda överenskommelser men när det väl kommer till kritan har vi inte kommit överens. Nu är ambitionen att vi ska få en gemensam syn på vilka problem som finns och hur vi ska lösa dem.

Vilka är problemen?

– Skolorna i Sundbyberg presterar bra upp till årskurs sex. Ängskolan till exempel ligger på ett högre snitt än andra skolor i riket. Sedan händer något i sjuan och eleverna flyttar till andra orter. Jag vill ta reda på varför.

Oppositionsrådet Mikael T Eriksson (M) kallar gruppen för en ”krislösning”.

– När 40 procent av alla elever i nian underkänns i ett eller flera ämnen så känns det befogat att tala om en kris. Om det här innebär att socialdemokraterna erkänner sitt misslyckande och är beredda att lyssna så är det positivt, säger han.

Fördelningen av resurserna är det största problemet, menar han.

– Sundbybergs skolor är väldigt dyra men en alldeles för liten andel går till eleverna. Det läggs för mycket pengar på lokalkostnader och för lite på skolpeng. Vi kommer jobba för en höjd skolpeng.

Kommer ni att bli överens nu?

– Ja, det är ju målsättningen. Hittills har socialdemokraterna vägrat. Men vem vet, de kanske har blivit ödmjuka nu.

Gruppen ska finansieras med pengar från kommunstyrelsens ordinarie budget.

Vem vet, de kanske har blivit ödmjuka nu.Mikael T Eriksson (M), oppositionsråd