Nytt särskilt boende och korttidsboende planeras i Djursholm

Boende för äldre ska byggas i Djursholm.
Boende för äldre ska byggas i Djursholm.
Nu kan boende för äldre i Djursholm bli verklighet. Ärendet har pågått i flera år.

På byggnadsnämnden möte den 12 juni fattades ett beslut om att ta fram förslag om nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm.

Nu vill kommunen ha in synpunkter på förslaget och fram till den 30 augusti kan dessa lämnas in. Anledningen för den långa granskningstiden är att den sträcker sig över semestern.

Vård- och omsorgsboendet uppförs av företaget Vectura Fastigheter och ska omfatta ungefär 60 platser.

Korttidsboendet ska byggas i kommunal regi och innehålla tre avdelningar inom del av kvarteret Ginnungagap.

Ny park tillkommer

De två boendena blir nybyggen vid Vendevägen och Bragevägen i Djursholm. I anslutning till dessa ska kommunen även anlägga en allmän park.

Redan 2014 togs ett beslut om i kommunfullmäktige att ta fram ett förslag för kvarteret Ginnungagap. Då ville kommunen få fram boendeformer för äldre.

Vectura Fastigheter AB köpte under 2018 en del av kvarteret för att uppföra vård- och omsorgsboende. Markpriset för del av fastigheten var då 42 miljoner kronor.